Zverejnené 24.04.2023,

Slovenská národná knižnica (SNK) spustila v spolupráci s autorskou spoločnosťou LITA portál DIKDA – Digitálnu knižnicu SNK. „Nová služba prináša verejnosti viac než milión diel v elektronickej podobe vrátane doteraz ťažko dostupných diel z domácej literatúry a staršiu publicistiku,“ priblížili zástupcovia LITA.

Služba je dostupná prostredníctvom bezplatnej registrácie. Na portáli možno študovať staršie diela, ktorým už uplynula doba autorskoprávnej ochrany, ale aj novšie diela, ku ktorým už nie je možné sa na trhu dostať – sú to napríklad vypredané knihy, ktoré sa však nachádzajú v knižnici.

Riaditeľka LITA Jana Vozárová vysvetlila, že sprístupnenie obchodne nedostupných diel umožnila zmluva SNK s LITA a prináša benefit nielen verejnosti, ale aj autorom. „Napríklad pre spisovateľa má portál DIKDA tú výhodu, že v situácii, keď je jeho kniha vypredaná, verejnosť si ju môže ďalej čítať v online knižnici, čo autorovi generuje odmeny,“ objasnila riaditeľka LITA. Poukázala na to, že spolupráca LITA a SNK je prvou svojho druhu nielen v SR, ale aj v Európskej únii. „Budeme radi, ak bude inšpiráciou aj pre ďalšie pamäťové inštitúcie, ktoré uvažujú o takomto sprístupnení svojich fondov verejnosti,“ dodala Vozárová.

Portál DIKDA bude postupne rozširovať svoju ponuku – do katalógu môžu po splnení podmienok, ktoré stanovil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, pribudnúť nové obchodne nedostupné diela.

 

Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/snk-spolu-s-lita-spustili-digitalnu-kni/709731-clanok.html?fbclid=IwAR168A8ufrHvqGQzcf2xacwGt-MlVGkndm88fZusLz4USccvBll5gnlF_nE