: Accinelli, Gianumberto: Efekt domina alebo neviditeľné pradivo prírody

Pre deti

Kniha obsahuje 18 napínavých príbehov, ktoré opisujú pravdivé udalosti. Rozpráva o zbytočných a nebezpečných krokoch človeka, ktoré prispeli k mnohým prírodným katastrofám. Ukazuje, ako túžba po moci, naivita alebo klamné presvedčenie viedli k zásahom do prirodzeného vývoja alebo funkčného ekosystému, zmenili ich na nepoznanie alebo dokonca zničili.