: Andrejev, Leonid Nikolajevič: Diablov denník a iné novely

Výber jeho prozaickej tvorby obsahuje päť noviel vrátane novely Diablov denník.