: Armentrout, Jennifer L.: Koruna z pozlátených kostí : z krvi a popola 3.

Fantazijný príbeh o Poppy, ktorej sa nikdy ani nesnívalo, žeby zažila lásku, akú našla s princom Casteelom. Chce si užívať svoje šťastie, no najprv musia obaja oslobodiť svojich bratov. Plánujú nebezpečnú misiu s ďalekosiahlymi dôsledkami, o akých sa ani jednému z nich nesnívalo. Poppy má totiž v sebe krv kráľa bohov a tak je skutočná panovníčka Atlantie. Na svetlo vychádzajú nečakané tajomstvá a najhoršie zrady, vynárajú sa nepriatelia, ktorí ohrozujú všetko, za čo Poppy a Casteel bojujú.