: Atwood, Margaret: The testaments

Pre dospelých

Román v angličtine – režim Gileadskej republiky si viac ako pätnásť rokov po udalostiach Služobníčky zachováva moc, ale existujú náznaky, že sa začína rozkladať zvnútra. V tomto rozhodujúcom okamihu sa zbližujú životy troch radikálne odlišných žien. Svedectvá týchto dvoch mladých žien sú doplnené tretím hlasom: ženou, ktorá má moc prostredníctvom bezohľadného hromadenia a rozmiestňovania tajomstiev. Kniha v anglickom jazyku