: Ayres, Pam: Ako žijeme? : príbeh o vydrách

Rozprávkové príhody z čarovného sveta vydry Vratka, ktorý si spokojne žije, pláva v rieke, či preháňa sa po brehoch medzi koreňmi stromov, až kým nestretne v tŕstí vydru Viki.