: Baldini, Laura: Maria Montessoriová : učitelka nové doby

Biografický román pojednáva o začiatku kariéry významnej talianskej pedagogičky a zakladateľky výchovno-vzdelávacieho programu Montessori. Autorka približuje náročnú cestu tejto inteligentnej vzdelanej ženy, ktorá sa vďaka vlastnej húževnatosti a cieľavedomosti vypracovala medzi odbornou špičkou vo svojom obore.