: Bán, Andrej: Slon na Zemplíne : Príbehy Slovenska

Zaujímavé fakty, príbehy, problémy a názory ľudí žijúcich na zabudnutých miestach Slovenska. Cestovať s autorom od východu na západ je zaujímavé aj pre tých, ktorí si myslia, že Slovensko celkom poznajú.