: Beauvoir, Simone de: Nerozlučné

Autobiografický príbeh autorkinho priateľstva s Élisabeth Lacoinovou. V novele sa volajú Sylvie a Andrée. Andrée je na svoj vek drobná, ale vystupuje so sebaistotou dospelej. Spoločne sa učia vymaniť sa z pút konvencií a dusivých očakávaní svojho okolia, netušiac, akú vysokú cenu zaplatia za intelektuálnu slobodu.