: Beňová, Jana: Flanérova košeľa : 8 1/2 bratislavských ulíc

Kniha je výsledkom pozorovaní, zážitkov a rozhovorov s ľuďmi z ulice, kde autorka strávila dva roky túlaním sa po bratislavských uliciach.