: Bischof Závadová, Dana: Šťastie iných

Rodinný príbeh dvoch žien, ktoré majú rozdielne životné zázemie a ciele. Napriek tomu, že každá má niečo, čo tej druhej chýba, aj tak majú mnoho spoločného. Obe musia pochopiť, že kľúčom ku šťastiu je vážiť si to, čo máme.