: Bregman, R.: Ľudskosť : Optimistická história človeka

Nový pohľad na uplynulých 200 000 rokov ľudských dejín sa snaží dokázať, že sme od prírody prívetiví, že sme zameraní viac na spoluprácu ako na konkurenciu. Autor nám na mnohých prípadoch ukazuje, že viera v ľudskú dobrosrdečnosť a vôľu spolupracovať nie je optimizmus-je to realizmus.