: Bronsky, Alina: Barbara neumiera

Spoločenský román o Walterovi Schmidtovi, ktorý sa na sklonku života musí naučiť postarať sa o nevládnu, umierajúcu manželku a o domácnosť.