: Cain, S.: Tichá síla : tajné přednosti introvertních dětí

Pre dospelých

Autorka sa zameriava na dôležité témy života detí a dospievajúcich a dáva užitočné tipy pre mnohých introvertných.