: Čapek, R.: Moderní didaktika

Pre dospelých

Publikácia ukazuje cestu k efektívnemu a praktickému vyučovaniu. Výučbové metódy a aktivity sú rozdelené podľa spôsobov použitia a umožňujú rýchlu a prehľadnú orientáciu. Kľúčovou časťou je lexikón vyučovacích metód, ktoré sú popísané metodologicky a didakticky, rovnako ako metódy hodnotiace.