: Čaplovič, D.: Osmičky v našich dejinách

Pre dospelých

V ôsmich kapitolách autori popisujú kľúčové javy a udalosti v dejinách nášho národa, ktorý postupnými krokmi kráčal k štátnosti.