: Carson, Ben: Zariskuj : ako rozpoznať riziko, vyhodnotiť ho a žiť s ním

Autori skúmajú našu kultúru bezpečnosti za každú cenu a význam rizika a istoty v našich životoch. Vďaka ich inšpiratívnemu osobnému príkladu môžeme aj my prijať vo svojom živote riziko. Dávajú nám návod, ako rozptýliť  strach, aby sme mohli snívať vo veľkom, mieriť vysoko, pohybovať sa s istotou a získavať odmeny, v aké sme ani nedúfali.