: Čemerička, Róbert; Čemeričková, Stanislava: Ľudovít Štúr : veľkí ľudia z malej krajiny

Skutočný príbeh Ľudovíta Štúra nám ukazuje, že je možné nasledovať svoje sny, ak za ne neoblomne bojujeme, že naučiť sa viac ako jeden cudzí jazyk nie je nadštandardný výkon, že rodina je napriek všetkému prvoradá a mnoho ďalšieho.