: Čermák, Květoslav: Ekologie chovu včel

Pre dospelých

Skúseným včelárom publikácia prinesie rad nových a zaujímavých informácií.