: Chivers-Khoo, Rachel: Učeň strážcu želaní

Fantazijný príbeh s 10-ročným Félixom, ktorý stretne tajomného strážcu želaní Rupusa Včelimáka a stáva sa jeho učňom. Félix stojí pred nebezpečnou úlohou zachrániť mestečko pred Kazisnom, hroznou príšerou ničiacou obyvateľom želania.