: Chovanec, Jaroslav: Ústavné právo a Ústava Slovenskej republiky

Vedecká monografia rozoberá a hodnotí najdôležitejšie ústavnoprávne, štátoprávne a spoločensko-politické vzťahy. Dielo, ktoré je univerzálne a vhodné pre politológov, právnikov, historikov, študentov alebo širokú verejnosť.