: Curie, Eve: Paní Curieová

Biografia o žene, s nesmiernym talentom a záujmom pre vedu, žene s nesmiernou vôľou a pracovitosťou, ktorej sa podarilo nielen preniknúť do oboru vyhradeného do tej doby len mužom. Životopis je pohľadom zvnútra, plastickým vyrozprávaním celej osobnosti tejto výnimočnej ženy, jej nádejí i sklamaní, radostí a bolestí.