: Czinki, Ferenc: Bratislavské metro

Pre dospelých

Spoločenská novela odkazuje na stavbu, ktorá nikdy v Bratislave nevznikla. Odohráva sa v dvoch časových líniách – na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov a v roku 2014.