: Darwin, Ch.: O pôvode druhov. Prostredníctvom prírodného výberu

Pre dospelých

Ucelený pohľad na vývoj druhov oslobodený od spirituálnych a náboženských predstáv svojej i z predchádzajúcich dôb.