: David Clay large: Hitlerův Mnichov

Pre dospelých

Premena kultúrnych a spoločenských pomerov 20. rokov 20. storočia podľa autora vytvorili podhubie pre dramatický rozvoj Hitlerových predstáv, o ktorých málokto predpokladal, že by mohli viesť k pokusu o ovládnutie sveta. Dôraz pritom kladie na oživenie bavorského tradicionalizmu. V kapitolách venovaných 30.-40. rokom 20. storočia potom skúma, ako sa Mníchov premenil a ako jeho politická reprezentácia až do posledných týždňov vojny všemožne súperila o prvenstvo v hnutí s nenávideným pruským Berlínom.