: Davis, Barbara: Strážkyňa šťastných koncov

Spoločenský román dvoch žien, ktoré zdanlivo zviedla dokopy náhoda. Pochádzajú z dvoch rozdielnych generácií a dvoch odlišných kontinentov.  Obe zažili obrovskú lásku, ešte väčšiu stratu a vzdali sa nádeje, že sa im tú škodu podarí napraviť. Ich stretnutie im od základov zmení životy.