: Diamond, Jared M.: Svět, který skončil včera : co se můžeme naučit od tradičních společností?

Hoci si o sebe myslíme, ako normálne žijeme, podľa autora sme vlastne v tejto knihe divní. Zo šiestich miliónov rokov svojej existencie totiž vyzerala a fungovala ľudská spoločnosť úplne inak. Kniha prepájajúca poznatky antropológie a evolučnej biológie provokuje, vysvetľuje aj baví a zmení váš pohľad na človeka ako živočíšny druh.