: Diaz, Hernan: Dôvera

Spoločenský román siahajúci do búrlivých 20. rokov 20. storočia o manželoch Raskovcoch, ktorí sa stali úspešnými práve keď sa dekáda excesov a finančných špekulácií blíži ku koncu. Román je o peniazoch, moci, intimite a ukazuje pravdu napriek lžiam, ktoré neraz tvoria podstatu osobných vzťahov. Je o sile vplyvu poháňanom peniazmi, ktoré vedia ohýbať realitu podľa svojich predstáv.