: Doričová, Denisa Gura: Stopy stredoveku : Rozhovory o ľuďoch temnej doby

Priblíženie stredoveku formou otázok a odpovedí je skvelým zážitkom aj pre tých, ktorí nie sú priaznivcom histórie. Prameňov z tohto obdobia je oproti predchádzajúcim storočiam viac a historička bádala v okolitých krajinách aj vo vatikánskych archívoch.