: Dorren, Gaston: Babylon : dvadsať jazykov sveta

Náučná literatúra pre ľudí bažiacich po nových informáciách o jazykoch a hlavne rôznych kultúrach. Zistíte, ako sa niektoré jazyky vyvíjajú dynamicky, niektoré vôbec alebo prečo si jedna krajina dokázala vytvoriť vlastný jazyk.