: Dostalová, Jitka: Zelené střechy : souhra architektury s přírodou

Kniha určená projektantom i stavebníkom, kde sú zhrnuté zásady správneho návrhu a prevedenia zelených striech. Informácie o vegetačnom súvrství a vhodné druhy vegetácie pre konkrétne prostredie. Rozdiely medzi jednotlivými druhmi ozelenených striech a chyby, ktoré sa v projektoch alebo na stavbách často vyskytujú.