: Dubey, Gérard: Sociální pouto v éře virtuality

Profesor sociálnej antropológie súčasne pôsobí v niekoľkých inštitúciách a skúma dopady technologického rozvoja na fungovanie sociálnych vzťahov. Populárno náučná kniha sa venuje virtuálnej realite, virtuálnemu svetu, kyberpriestoru , virtualizácii, dopadom technologického rozvoja na fungovanie sociálnych vzťahov.