: Dupkala, Rudolf: Európa bez mýtov : axiologická analýza a historiosofická interpretácia

Leitmotívom publikácie je hľadanie odpovede na otázku, či Európa predstavuje jednu, t.j. hodnotovo homogénnu civilizáciu. Aktuálna kríza v Európe sa pred ostatným svetom maskuje aspoň mýtmi o spoločnej európskej kultúrnej identite, o spoločných európskych hodnotách, o kresťansky jednotnej Európe a pod.