: Duprat, Guillaume: Zooptika : Ako vidia zvieratá

Populárno-náučná kniha o tom, ako zvieratá vnímajú okolité prostredie.