: Dušek, Dušan: Deti v daždi

Spoločenský príbeh obrazu blízkej minulosti opisujúci neveselé udalosti, v ktorých hľadá súvislosti a smeruje k poučeniu, aby sme brali do úvahy svoje zážitky a chránili to najcennejšie, čo máme a tým sú naše deti.