: Edvard Van de Vende: Lišiačik

Rozprávkový príbeh o malom lišiačikovi, ktorý počas hry v piesočných dunách spadne a začne sa mu snívať zvláštny sen.