: Feeney, Alice: Niekedy klamem

Psychologický triler o Amber, ktorá sa preberie v nemocnici a nedokáže sa pohnúť ani rozprávať. Nepamätá si čo sa s ňou stalo, tuší však, že s tým má niečo spoločné jej manžel. Striedavo sledujeme jej paralyzovaný stav na lôžku, dianie z týždňa pred osudnou nehodou a čítame detské denníky spred dvadsiatich rokov.