: Feldeková, Oľga: Možno si zatancujeme na druhom svete

Spomienkové príbehy, ktoré autorka publikovala v minulosti v časopisoch, alebo knižne. Okrem textov inšpirovaných detstvom na Orave tu čitateľ nájde spomienku na august 1968, na osemdesiate roky, ale aj na menej známe „pražské obdobie“ v deväťdesiatych rokoch. Hoci je autorka populárna televízna humoristka, humor jej textov je plný nostalgie.