: Fournier, Sophie: Moje prvé pravidlá premávky

Základy bezpečného správania na ulici – na chodníku aj na vozovke. Deti spoznajú, ako sa správať ohľaduplne v prostriedkoch hromadnej dopravy a ako sa správne vybaviť na chôdzu v tme alebo na výlet na bicykloch mimo mesta. Obsahuje zoznam dopravných značiek, ktoré sa detí budú týkať najčastejšie, a záverečný kvíz na overenie nadobudnutých vedomostí.