: Fulmeková, D.: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga

Skutočný príbeh židovského dievčaťa Valérie Reiszovej, ktorá sa počas holokaustu stala matkou dieťaťa františkánskeho mnícha a exponovaného slovenského básnika Rudolfa Dilonga. Ich vzťah možno nazvať vzťahom osudovým, i keď určite nie naplneným.