: Gajdoš, P.: Pavúky Slovenska : slovenské názvoslovie, prehľad čeľadí a súčasné poznatky

Pre dospelých

Prehľad slovenských mien pavúkov ako aj základné informácie a zaujímavosti o pavúkoch, fylogenéze a prehľad jednotlivých pavúčích čeľadí vyskytujúcich sa na Slovensku.