: Gajdoš, P.: Suburbanizácia a jej podoby na Slovensku

Pre dospelých

Autori sa pokúšajú vystihnúť nielen všeobecné znaky suburbanizácie ako procesu sociálnych a socio – kultúrnych zmien, ktoré prebiehajú v slovenskej spoločnosti, ale hlavne upozorniť na niektoré špecifické prejavy, dopady (najmä sociálne) suburbanizácie na obce, na ich sociálne a sídelné prostredie.