: Gála, L.: Podniková informatika : počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi

Pre dospelých

Moderné informačné a komunikačné technológie, ktoré sa venujú správe dát v podnikoch a osobnej informatike.