: Galewska-Kustra, Marta: Kubko v meste : Jazykové cvičenia pre mladšie aj staršie deti

Šiesta časť Kubkových príhod. S Kubkom a jeho rodinou navštívite stavenisko, supermarket, železničnú stanicu, park, tatovu prácu či výstavu tety Zuzky. Vďaka knižke si deti rozšíria slovnú zásobu o pomenovania nových predmetov alebo činností a precvičia si rozprávačské schopnosti.