: Gates, Bill: Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe : Dostupné riešenia a nevyhnutné zmeny

Populárno-náučná kniha ponúka praktický plán zníženia emisií skleníkových plynov na nulu tak, aby sa svet vyhol klimatickej pohrome. Nepredkladá len návrhy na vládne opatrenia, ale aj na kroky, ktoré môžu urobiť jednotlivci, aby sa za dosiahnutie cieľa zodpovedali naše vlády, naši zamestnávatelia aj my sami.