: Gerlichová, Markéta: Hudba léčí : muzikoterapia pro každého

Publikácia zameraná na stručné zoznámenie sa s muzikoterapiou a o možnom využití jej potenciálu v bežnom živote. Obsahuje 20 praktických cvičení, ktoré sú cielené na tréning pamäti, pozornosti, kultiváciu pohybu, hry na hudobný nástroj ako aj nácviku relaxácie.