: Goddard Blythe, Sally: Dieťa v rovnováhe : pohyb a učenie v ranom detstve

Pre dospelých

V publikácii nájdete  mnoho užitočných rád, cvičení s deťmi a príkladov, ktoré vám pomôžu posilniť intuitívne rodičovstvo ako aj najnovšie poznatky neurofyziologickej psychológie o ranom vývine dieťaťa.