: Gombitová, M.- Graclík, M.: Úlomky spomienok

Autobiografické spomienky, v ktorých Marika popisuje detstvo, účasť na koncertoch a venuje sa aj osudnej tragickej nehode, ktorá ju pripútala k vozíku. Otvorene hovorí o svojom boji, vôli nevzdať sa a nádeji, ponúka udalosti zo svojho života, ktoré si v mysli uchovala a o ktoré sa chce s nami podeliť.