: Gregor, P.: Mimo turistickej zóny : na potulkách po Afganistane, Iraku, Somálsku a iných „populárnych „destináciách

Cestovateľ, ktorý rád spoznáva kultúru navštevovaných krajín a búra predsudky o ľuďoch i o živote v nich. Namiesto vylihovania na nekonečných piesočných plážach navštevuje krajiny, ktoré nie sú klasickými turistickými destináciami.