: Grohoľová, Zora Inka: Moderné macochy

Kniha prináša príbehy skutočných žien, ich výzvy, radosti, ale aj starosti a boje pri budovaní vzťahov s deťmi svojich partnerov. Zameriava sa na búranie stereotypov a predsudkov spojených s pojmom macocha a ukazuje, že neexistuje návod,  ako byť dobrá macocha.